Tarcimaihol

Biografia

Raqs

Darslar

Spektakellar

Rasmlar / Kliplar

Makolalar

Links

Email

 

Home

 

 

buyuk ipak yuli raqslari

Mashqur, çiroili shaharlar: Samarqand, Buxoro, Xiva, Qashqar, Xotan, Turfan buyuk ipak yulida coilashgan. Bu shaharlar oldin katta savdo wa madaniyat marqazilar bulgan. 19. çi asrda birxil saroilarda professional raqqoslar (baccalar) xismat kilgan wa çiroili murrakkab raqslar icro etgan. Odamlar bairam wa sailida hamisha koshik aitishni wa oinashni sevgan. Hozirgi paitda kop yangi sahna raqslar paido buldi, wa butun orta osiada harxil shaklda çiroili aiol wa erkak, yakka wa guruh raqslar mavcud. Orta osia raqslar yumshoq gunogun qul harakatlardan boi, ham maida murrakab doira usullarga qadamlar, ailanishlar va bosh u hatto yuz bilan nozik harakatlar bu raqslar ucun xos.

© 2004-2005 Katja Daniela * All Rights Reserved * Website by DynamicDesign